6.28.2007

[kabila]

Walang pagnanais na magsimula ng pakisama: silang mga nagmamataas sa samahang dapat inaatasang walang iiwang hindi karamdam sa pangangaibigan at panganga-ibigan ng ating kataas-taasang nilalang.

Hindi tayo kumikilos sapagkat kayo'y ayaw gumalaw nang hindi inuutusan, at sa mga nais kumilos, pansin ay di nabibigyan.

Kabaliwan. :|

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home